Родителска среща

  • 18:30:00
  • Първа английска езикова гимназия
Родителска среща

На 11.12.2018 година, вторник, от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за всички класове за обсъждане на успеха и дисциплината.

Поканват се родителите на всички наши възпитаници.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече