Състезание по Creative Writing на английски език

  • 11:15:00
  • Първа английска езикова гимназия
Състезание по Creative Writing на английски език

На 27. XI. 2018 година- вторник от 11:30 часа до 12:30 часа ще се състои състезание по Creative Writing на английски език за учениците от 8, 9,10 и 11 клас. Кандидатите да участват трябва да се запишат при госпожа Гергана Лозанова или при учителите си по английски език. В деня на състезанието трябва да се явят в 11:15 часа във фоайето пред дирекцията.

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече