Евгения

Евгения Чернева

View teachers

Педагогически съветник

Соня

Соня Радулова

View teachers

 

 

Соня Радулова работи като счетоводител в Първа английска езикова гимназия.

 

 

Работно място - счетоводството на училището.

Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 10 25

Татяна

Татяна Бранкова

View teachers

 

 

Татяна Бранкова работи като касиер в Първа английска езикова гимназия.

 

 

Работно място - счетоводството на училището.

Работно време: от 09:00 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 10 25

Таня

Таня Бранкова

View teachers

Таня Бранкова работи като технически секретар в Първа английска езикова гимназия. 

 

 

Работно място - канцеларията на училището.

Работно време - от 08:30 до 17:00 часа.

Телефон за връзка: +359 2 944 21 81.

 

Галя

Галя Петкова

View teachers

 

 

Работи като домакин в Първа английска езикова гимназия.

 

Работно време: от 11:00 до 19:00 часа.

 

Христо

Христо Колов

View teachers

 

 

Работник по ремонт и поддръжка в гимназията ни.

 

Работно време: