Clubs

Клуб „Интеракт“

 

 

 

Young Wings

People to People International (PTPi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зелен домат

Дебати


 

 

 

 

Модел на европейския парламент

 

 

 

Клуб "ДРАМА"

Мода и дизайн

Творците от Клуб „Мода и дизайн“ редовно организират и участват във вътрешни ревюта, позволяващи им да покажат усета и любовта си към естетиката.

Ръководител: Светлана Праматарова - преподавател по БЕЛ

Фотоклуб

Еко-биоклуб „Green Clover“

Клуб за ученици с интерес към природата, опазването на околната среда и биологията. Членовете му се включват в отбелязването на множество световни екодни и участват в национални и международни кампании за опазване на Земята. Клубът организира и различни доброволчески инициативи за почистване, озеленяване и много други.

Ръководител: Валентина Милчина - преподавател по биология и ЗО


 

Български младежки Червен кръст

Клуб по родолюбие и отечествознание

Клуб ООН

ФУЧ „Хореография“

         СИП „Хореография“ при Първа английска езикова гимназия в гр.София е основан през 2002 г. от доц. Красимир Петров.

Още от самото си основаване ансамбълът е участник в благотворителни мероприятия, значими концерти на община „Оборище“, абитуриентски балове.

На национално ниво има множество изяви и награди като:

-          2005 г. „Децата на Балканите“ гр.Хисаря

-          2011 г. приз за откритие от фестивала „Старопланински събор“ гр.Велико Търново

-          2011 г. трето място от фестивала „Младежта твори“

 

През 2019 година за подготовката на традиционния Коледен благотворителен концерт, ансамбълът ангажира г-жа Лорета Димитрова, една от ученичките на доц.Петров и дългогодишен преподавател по български танци и танци на народите в школа за изкуства „Лира Груп“ България.

След прекъсване на дейността поради Ковид пандемията, г-жа Димитрова възстановява дейността на състава и за кратко време успява да го доведе до ниво на световни конкурси.

Още през пролетта на 2023 г ансамбълът се явява на квалификации за световното танцово състезание World Dance Contest, печели златен медал и с квота от 94.3 точки заминава на финалите на конкурса в гр.Прага.

 

В часовете се изучават:

-          Български танцов екзерсис.

-          Елементарна теория на музиката.

-          Етнография.

-          Репертоар.

Съставът набира своите нови членове в началото на всяка учебна година от 15-ти до 30-ти септември на тел.+359888503213, както и в инстаграм @ensemble_fels.

 

Мажоретен състав

 

       

 Мажоретният състав на Първа английска езикова гимназия е една от неговите емблеми-красиви момичета, които впечатляват публиката с енергични и вдъхновяващи танци. Занимава  се със спортни и парадни танци, както и батон търлинг. В спортните танци се изпълняват сложни фигури- пирамиди и гимнастически упражнения, а в парадните придружават  изпълненията на  оркестъра  и красиво го допълват.

Мажоретният състав често взема участия на събития национален и международен характер-форуми, празници, хепънинги и други чествания.

Ръководител на мажоретния състав: Милко Кралски

 

 

Духов оркестър

Bulgarian Interplanetary Society

Машините

Акробатичен rock’n’roll

Спортен клуб

„ИНФОРМАТИКС“ - ПРОГРАМИРАНЕ

КЛУБ ПО ПРОГРАМИРАНЕ „ИНФОРМАТИКС“ В ПЪРВА АЕГ - СОФИЯ

За записване пишете на E-mail:

FACEBOOK: ИНФОРМАТИКС | INFORMATICS – CODING CLUB • FELS || MESSENGER GROUP: INFORMATICS – FELS 

Заниманията се провеждат по утвърден седмичен график в: Google Classroom, Zoom, Pastebin, Discord   

АНОТАЦИЯ:    

Клуб "INFORMATICS" е доброволно сдружение на учениците от Първа английска езикова гимназия – София с проявени интереси в сферата на дигиталните технологии и изкуствения интелект. Клубът е учреден с декларация, входирана до ръководството на училището на 23.03.2019 г.

Първи ръководител на клуба и основоположник на извънкласното обучение по програмиране в училището е Георги Георгиев - преподавател по информатика и ИТ. Роден на 23.07.1983 г. в  гр. София. Завършил е педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура по мениджмънт и развитие на човешките ресурси в НБУ. Притежава професионална квалификация по информатика и ИТ, придобита във Факултета по математика и информатика на СУ. Негови допълнителни сертифицирани компетентности са от сферата на звукорежисурата, музиката и кулинарията.

Думата „информатика“ произлиза от френските information (информация) и automatiq (автоматика). Широко разпространен е и английският вариант сomputer science (компютърна наука). Информатиката систематизира всички аспекти на компютърните технологии и е наука, която изучава структурата и общите свойства на информацията, закономерностите и методите на нейното събиране, съхранение, обработване и разпространение във всички сфери на човешката дейност.  

Същността на програмирането е да се управлява работата на компютъра на всичките му нива. Управлението става с помощта на „заповеди“ и „команди“ от програмиста към компютъра, известни още като програмни инструкции. Да програмираме, означава да организираме управлението на компютъра с помощта на поредици от инструкции (алгоритми). Тези заповеди (инструкции) се задават в писмен вид и биват безпрекословно изпълнявани от компютъра (съответно от операционната система, от процесора и от периферните устройства). 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА КЛУБА:

Курсът на обучение е форма на извънкласна дейност и е предназначен за ученици, които желаят да придобият основни умения и познания в програмирането със следните синтаксиси: > C# (Sharp)C++Java.  Провеждаме допълнителни занимания по обща компютърна грамотност и ИТ, а при сформирана група от минимум 10 човека - Front-End Development и Web design.

 

ЦЕЛИ НА ЗАНИМАНИЯТА:

Общата цел на обучението е да се провокира интересът на учениците от Първа английска езикова гимназия към програмирането и софтуерните науки. Основната цел е членовете на клуба да придобият знания, умения и практически опит, надхвърлящи заложените в базовото учебно съдържание, чрез които да могат самостоятелно да решават различни технологични казуси и да създават свои софтуерни приложения, програмни проекти и разработки.

ЗАДАЧИ НА КЛУБА:

 

Да насочва усилията на своите членове към участие в проекти, свързани със създаването и прилагането на иновативни софтуерни продукти в партньорство с други ученически организации, образователни и научни институции и ИТ компании. Да предлага и да участва във внедряването на хардуерни и софтуерни решения в образователния процес на гимназията. 

 

· РАНГ (НИВО) НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1- ЗВЕЗДА > Начално ниво на знания; 

2- ЗВЕЗДИ > Основно ниво на знания;

3- ЗВЕЗДИ > Високо ниво на знания;

4- ЗВЕЗДИ  > Самостоятелно ниво на знания; 

5- ЗВЕЗДИ > Професионално ниво на знания.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА:

 

а. Ръководител;

б. Зам.-ръководител и лектор;

в. Финансов зам.-ръководител;

г. Президент;

д. Зам.-президент;

е. Почетен ръководител/президент;

ж. Участник – редови член.


КЛУБ „КУЛИНАРНИ ЕКСПЕРТИ“

„КУЛИНАРНИ ЕКСПЕРТИ“ | CULINARY CLUB "CULINARY EXPERTS"

За записване пишете на E-mail: [email protected]

FACEBOOK: КУЛИНАРНИ ЕКСПЕРТИ | CULINARY CLUB • FELS || MESSENGER GROUP: CULINARY - FELS 

Заниманията се провеждат по утвърден седмичен график през уикендите в сградата на училището и/или онлайн: Google Classroom, Zoom, Facebook stream.   

 

ФИЛОСОФИЯ:  

Приготвянето и презентирането на храна е изкуство и висша отговорност към благосъстоянието и живота на хората! Здравето е най-важният фактор, който ни прави пълноценни. То зависи от храненето, приема на течности, движението, съня и хигиената.

ИСТОРИЯ: 

Кулинарният клуб на Първа английска езикова гимназия – София е основан през есента на 2016 г. от новопостъпилия по това време учител по информатика и ИТ – Георги Георгиев (с придобита допълнителна квалификация по сладкарство). 

Целта е развиване на кулинарните и личностните умения и нагласи в областта на храненето и здравословния начин на живот на учениците. Тези амбиции се постигат чрез практически занимания, лекции и беседи. 

 

ОПЕРАТИВНОСТ: 

КУЛИНАРНИЯТ КЛУБ НА ПЪРВА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГАРАНТИРА ГОДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО И ХИГИЕНАТА НА ПРИГОТВЕНИТЕ ХРАНИ!

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РИОКОЗ ЗА РАБОТЕЩИТЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СА СЪС ЗАВЕРЕНИ ЗДРАВНИ КНИЖКИ. КЛУБЪТ СПАЗВА НЕОТКЛОННО И КАТЕГОРИЧНО СЛЕДНИТЕ ХИГИЕННИ НОРМИ:

• ЧИСТИ РЪЦЕ • СВЕЖИ ПРОДУКТИ • ХИГИЕНИЗИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ! •

УЧАСТНИЦИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ СЕ ИДЕНТИФИЦИРАТ ПОД ИМЕТО КУЛИНАРЕН КЛУБ „КУЛИНАРНИ ЕКСПЕРТИ“ И НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДРУГИ ЛИЦА И КЛУБОВЕ, КОИТО ПРОВЕЖДАТ СОБСТВЕНИ КУЛИНАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: 

Курсът на обучение е форма на извънкласна дейност и е предназначен за ученици, които желаят да овладеят основни умения и техники в кулинарията.

ЦЕЛ НА ЗАНИМАНИЯТА: 

Обучението на членовете на клуба има за цел те да придобият знания, умения и практически опит, чрез които да могат самостоятелно да приготвят вкусово и естетически издържани менюта (вкл. деликатеси).

ЗАДАЧИ: 

Организират се различни кетъринг мероприятия, които имат благотворителна цел или задоволяват вътрешноучилищни потребности. Основни събития и участия на клуба: Ден на независимостта; Никулден; Коледен базар – „Българската Коледа“; Ден на любовта; 3-ти март; Великденски базар; 24-ти май; 1-ви юни; мероприятия, свързани с посрещане на гости на гимназията.

ФИНАНСИРАНЕ: 

Чрез събиране на членски внос и дарения за закупуване на хранителни продукти, кухненско оборудване, почистващи препарати и консумативи, рекламни материали.

УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА:

а) познават свойствата на хранителните продукти и начините за тяхното съхранение; санитарно-хигиенните изисквания и технологията на производство на кулинарни и хлебни изделия; машините и съоръженията, използвани в кухните; правилата и методите за безопасна работа; специфичните особености на различните национални кухни/начини на хранене; основната терминология, използвана в професията, на английски език;

б) могат да съхраняват правилно храните и хранителните продукти; да поддържат необходимата хигиена в складове и помещения за приготвяне на храна и хранене; да извършват предварителна подготовка на хранителните продукти; да боравят с кухненско оборудване; да съставят балансирани менюта; да приготвят топли и студени предястия, супи, основни ястия и десерти, хляб и хлебни изделия; да изготвят заявки за снабдяване с хранителни продукти.

ПРЕВЕНЦИЯ: 

В началото на всяка учебна година ръководителят прави задължителен инструктаж на учениците, свързан с безопасната работа и етичните норми на поведение в клуба. С подписа си в инструктажния лист всеки участник декларира, че е запознат с правилника и се задължава да го спазва. Новопостъпилите участници се инструктират и допълват в списъка с инструктирани лица, независимо от момента на своето присъединяване. Инструктажните листове се съхраняват в общата документация на клуба 5 (пет) години.

Всеки член на кулинарния клуб пази общото и лично повереното му имущество.

След приключване на кулинарните занимания учениците са длъжни да изключат уредите и осветлението от електрическата мрежа, да затворят спирателния кран на водата и да оставят помещението чисто и подредено.

ПОДКРЕПА: 

При злополука участникът/ците незабавно търси/ят помощ и съдействие от най-близкия човек до себе си, обажда/т се на медицинско лице, ръководител, учител, родител или на тел. 112.

ФУНКЦИОНАЛНА ЦВЕТОВА ЙЕРАРХИЯ – ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:

а. БЯЛ ЦВЯТ ОБЛЕКЛО (с логото на клуба) – РЪКОВОДИТЕЛ (отговаря за цялата организация и обучение в клуба);

б. ЧЕРВЕН ЦВЯТ ОБЛЕКЛО (с логото на клуба) – ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ (подпомага и замества ръководителя);

в. БЯЛ ЦВЯТ ОБЛЕКЛО (с логото на клуба) – ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМ.-ПРЕЗИДЕНТ, КАСИЕР (организират и отговарят за оперативната/финансовата дейност на клуба, заместват ръководителя);

г. ЧЕРЕН ЦВЯТ ОБЛЕКЛО (с логото на клуба) – РЕДОВИ ЧЛЕН (присъства/участва в минимум 80% от събранията и кулинарните мероприятия на клуба през годината. При участие в официални събития ползва правото за извиняване на отсъствията от учебните занятия за деня. Спазва всички правила на Вътрешния кодекс и етичните норми на поведение).

При редовно присъствие и покрито ниво на знания участниците получават сертификат на английски език, подписан и подпечатан от директора на училището, както и от ръководителя и президента на клуба.

РАНГ (НИВО) НА УЧАСТНИЦИТЕ:    

1- ЗВЕЗДА > Начално ниво на знания; 

2- ЗВЕЗДИ > Основно ниво на знания;

3- ЗВЕЗДИ > Високо ниво на знания;

4- ЗВЕЗДИ  > Самостоятелно ниво на знания; 

5- ЗВЕЗДИ > Професионално ниво на знания.