• Taught:

    Химия и опазване на околната среда,

  • Class teacher to:
    12Ж class
  • Room teacher:
    446 room

teacher Кирил Атанасов