• Taught:

    Mathematics,

  • Class teacher to:
    12В class
  • Room teacher:
    107 room

senior teacher Мария Тихова-Игнатова

Г-жа Мария Тихова-Игнатова е дългогодишен учител по математика в Първа английска езикова гимназия. 

Образование: Магистър по математика, завършен в СУ "Св. Климент Охридски".