Награждаване на участниците от конкурса в памет на г-жа Бонка Бъчварова

  • 0202
Награждаване на участниците от конкурса в памет на г-жа Бонка Бъчварова

На 05.05 от 12.30 в каб. 228 ще се състои тържествено награждаване на участниците от конкурса в памет на г-жа Бонка Бъчварова.
Стипендията е учредена в памет и почит към делото на Бонка Бъчварова – Ялнъзова (1932-2013), заслужил учител, дългогодишен директор на Първа АЕГ София в периода 1967-1987 г. 


Стипендията е учредена от синовете на г-жа Бъчварова – Емил и Димитър Ялнъзови – също възпитаници на гимназията, със съдействието на родителското настоятелство. Тя се връчва ежегодно /от 2014 г./ в дните преди празника 24 май на отлично проявили се ученици от 12 клас, за талантлива интерпретация/есе на тема по български език и литература. 


Волята на дарителите е да насърчават с благотворителна цел интереса и любовта на младите хора към богатството на родния български език и литература – кауза, на която изцяло бе отдаден животът на Бонка Бъчварова –Ялнъзова.