Състезание по речеви умения на английски език

  • 1010
Състезание по речеви умения на английски език

На 06 октомври 2017 година, петък, от 11:00 часа в библиотеката на Първа английска езикова гимназия ще се проведе кастинг за състезанието по речеви способности на тема "Correction does much, but encouragement does more!". Класирането ще бъде извършено от Комисия, определена със заповед на директора на училището. Всички ученици на нашата гимназия могат да вземат участие в състезанието.