Родителска среща

  • 0303
Родителска среща

На 28.03.2018 година, сряда, от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за всички класове. На родителската среща ще бъдат обсъждани успеха и поведението на учениците. Поканват се родителите на всички наши възпитаници.