Връчване на дипломите на Випуск 2018

  • 0505
Връчване на дипломите на Випуск 2018

Официалното връчване на дипломите за завършено средно образование на Випуск 2018 ще се състои на 25 юни 2018 година от 18:00 часа в Аулата на Софийски университет "Свети Климент Охридски".

Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.