Родителска среща

  • 0909
Родителска среща

На 03.10.2018 година, сряда, от 18:30 часа ще се проведе родителска среща за всички класове.

Поканват се родителите на всички наши възпитаници.