Награждаване

Официално награждаване на участниците в конкурса по творческо писане на тема: "София-европейска столица" - 30.04