Кулинарен клуб на Първа АЕГ

Представяне на клуба по готварство "Кулинарни експерти" към Първа английска езикова гимназия.