22 април – Ден на Земята

Учениците на Първа английска езикова гимназия под ръководството на   г-жа М. Буюклиева – учител по изобразително изкуство, отбелязват         Деня на Земята с изложбата „Градът  на бъдещето“.