Leadership

  Александър director
  Александър Чакмаков
  доктор Камен Заместник-директор
  доктор Камен Кръстев
  Николай Заместник-директор
  Николай Христов
  Надежда Заместник-директор
  Надежда Николчева
  инж. Наско Заместник-директор
  инж. Наско Христов