Leadership

  Nelly director
  Nelly Petrova
  Камен Заместник-директор
  Камен Кръстев
  Евгения Педагогически съветник
  Евгения Чернева
  Николай Заместник-директор
  Николай Христов