Конкурс за написване на литературно есе , посветен на Бонка Бъчварова

На 29.032019 г.- петък  се състоя  традиционният конкурс за написване на литературно есе , посветен на Бонка Бъчварова, дългогодишен преподавател по БЕЛ и директор на училището.

Резултатите ще бъдат обявени в края на месец април 2019 година.