Презентация в Първа АЕГ на тема "Трафика на хора"

На 11.04. 2019 в Актовата зала на Първа АЕГ се състоя среща на ученици от 11-ти клас с Михаела Иванова и Йоанна Драгнева- общински съветници.

Съвместно с НПО "А 21" те  направиха интересна презентация на тема "Трафика на хора",  която имаше не само информационен характер, но и бе много полезна за младите хора.