СЪОБЩЕНИЕ

Свободните места след приключване на IV етап за класиране на ученици в 8 клас за учебната 2019/2020 година на основание чл. 69,т.3 от Наредба № 10/2016 г. на МОН както следва:

Девойки
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- РЕ/ БЕЛ - 1 място
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- ФЕ/ БЕЛ- 1 място

Младежи
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- ИЕ/ МАТ - 1 място
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- ФЕ/ БЕЛ - 1 място
Паралелка - I ЧЕ - АЕ - II - ЧЕ- НЕ/ БЕЛ - 2 места

Приемането на документи , определено в чл.72 от Наредбата за участие в класиране след IV етап и на основание чл.69 и чл. 70 от Наредбата ще се извършва в канцеларията на Първа АЕГ на 19.08.2019 г. от 09:00 до 12:00 часа.

Съгласно чл. 70, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. учениците подават заявление до директора и оригиналите на документите по член 72.2 и т.3, а именно оригинал на свидетелството за основно образование и оригинал на служебната бележка от положените изпити на НВО след 7 клас.

Комисията за прием на документите на кандидат - гимназистите по чл.69 и чл. 70 от Наредба 10/2016 г.за прием в 8 клас , определена със заповед № УД 898/24.07.2019 г.  на директора, ще разгледа и обяви резултатите от класирането след 14 ч. на 19.08.2019 г. 

Записването на класираните ученици ще се извърши на 19.08.2019 г. веднага след обявяване на резултатите.