Необходими документи за записване в 8. клас за учебната 2020/2021 г.

        Приемът и записването на ученици в Първа АЕГслед 7 – ми клас 2020 г. ще бъде извършен от комисия, определена със заповед на директора на Първа английска езикова гимназия.

Място  -  Първа АЕГ

ЕТАПИ НА ЗАПИСВАНЕ

Първо класиране  - от 14.07. до 16. 07.2020г. / вторник, сряда и четвъртък/ - от 8.00 до 18.00 часа;

Второ класиране- от 21.07. до 22.07.2020г. / вторник и сряда/  - от 8.00 до 18.00 часа;

Трето класиране  - 30.07.2020г.  / четвъртък/ - от 8.00 до 18.00 часа.

 

Необходими документи за записването:

 

  1. Свидетелство за завършено основно образование след  7. клас – оригинал;
  2. Справка от родителя- по образец /получава се в училището/;
  3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал;
  4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане  (само за близнаци);
  5. Заявление до директора по образец.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПЪРВА АЕГ