Национални дипломи за зрелостниците на Първа АЕГ випуск 2020

            На 30.07.2020 г. в РУО на МОН бяха връчени Национални дипломи на зрелостниците от випуск 2020 г.

Нашите дванадесетокласници София Серафимова и Мартин Макариев са удостоени с почетното отличие на МОН за своя успех и изключително активните си извънкласни дейности. Гордост е за ръководството и преподавателите, както и за родителите на Мартин и София, че от 11 удостоени зрелостници от гр. София, двама са от Първа АЕГ.

           Пожелаваме на Мартин Макариев и София Серафимова да се реализират успешно в своята професия и винаги да се гордеят, че са възпитаници на гимназията!