Прием в VIII клас – учебна 2021/ 2022 година

В Първа английска езикова гимназия, гр. София е обявено едно свободно място в паралелка с профилиращи предмети АЕ и НЕ за девойка в 8. клас за учебната 2021/2022 година  след 3-ти етап на класиране.

    Документите според чл. 70, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. се подават в канцеларията  на Първа АЕГ  на 03.08.2021г. от 9:00 ч. до 13:00 ч. Обявяване на резултатите на 03.08.2021г. след 14:00 часа след класиране на кандидатите от Комисията, определена със Заповед УД -900/30.07.2021 г. от възходящ към низходящ ред на достигнатия бал.

Необходими документи за участие в класирането:

  1. Свидетелство за завършено основно образование след  7. клас – оригинал;
  2. Заявление до директора по образец /попълва се на място/.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПЪРВА АЕГ