На вниманието на родителите на новоприетите ученици в 8. клас!

Родителските срещи за учениците в 8. клас ще се проведат, както следва:

На 08.09.2021г. - сряда от 18:00ч.:

8А клас - кл. р-л Б. Петкова

8Б клас - кл. р-л Гр. Григоров

8В клас - кл. р-л Денчо Стоянов

8Г клас - кл. р-л Антони Апостолов

На 09.09.2021г. - четвъртък от 18:00ч. :

8Д клас - кл. р-л Яна Божинова

8Е клас - кл. р-л Мартин Дамянов

8Ж клас - кл. р-л Стеляна  Данчева

8З клас - кл. р-л Ивиана  Станковска

На родителските срещи присъстват и всички останали преподаватели по предметите в съответните паралелки, както и пед. съветник г-жа Чернева и представител на УН.

Учебниците по английски език могат да се закупят от счетоводството на училището в дните на родителските срещи.

Училището има униформа - тениска с емблемата на Първа АЕГ, която също може да се заплати в счетоводството - 18.00лв.

На всички ученици ще бъдат предоставени безплатно маски за лице, брандирани с емблемата на гимназията след 20.09.2021г.

Родителските срещи ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки, като класните стаи ще бъдат обявени на входа на училището.

Носенето на предпазни маски и използването на дезинфектанти е задължително!

 

Директор:

Нели Петрова