Седмично разписание   на часовете за първи учебен срок на Първа АЕГ за учебната 2021/2022г.

                   Седмично разписание   на часовете за първи учебен срок на Първа АЕГ за учебната 2021/2022г.

 

                       1.блок 13.00 – 14.20ч.

                      2.блок 14.40 – 16.00ч.

                      3.блок 16.20 – 17.40ч.

                      4.блок 17.50 – 19.10ч.

                 

                  Директор: Н. Петрова