Олимпиада по лингвистика - резултати на учениците от втора състезателна група предложени, непредложени и не класирани за участие в националния кръг на олимпиадата по лингвистика

 Олимпиада по лингвистика - областен кръг, София -04.02.2022 год.  Протокол с резултатите на учениците, предложени за участие в националния кръг на олимпиадата по лингвистика

Протокол № 2 за резултатите на учениците , които обласната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по лингвистика, 2022 година.