Гордеем се с учениците на Първа АЕГ

Първа АЕГ поздравява учениците – Здравко Иванов, 8. В клас; Рада Кирева, 8. Д клас и Амелиа Добрева, 11. Д клас,  класирани за Национален кръг на националната олимпиада по английски език и за отличното им представяне на областния кръг.

Ръководството изказва специални благодарности на преподавателите по английски език в Първа английска езикова гимназия за сериозната и отговорна подготовка.

Желаем успех на участниците в Националния кръг!