Покана за шахматен фестивал, организиран от Първа АЕГ