НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 г.

Първа английска езикова гимназия започва първи срок на новата учебна 2019/2020 г. -ВТОРА смяна за всички паралелки от 8-ми до 12-ти клас.

Очаквайте график на седмичното разписание!