График на часовете за първи срок 2019/20 г.

График

на часовете за първи срок на учебната 2019/2020 г. за учениците от Първа АЕГ

 

1. блок 13:00 - 14:20 часа 

2. блок 14:40 - 16:00 часа

3. блок 16:20 - 17:40 часа 

4. блок 17:50 - 19:10 часа