12. клас - кариерно ориентиране

       Частен професионален колеж по въздушен транспорт – София е учебно заведение, в което се придобиват знания, умения и компетентности за най-високата четвърта степен на професионална квалификация по професията „Авиационен техник". Обучението  е на високо ниво и дава възможност за защитаване на правоспособност за авиомеханици категория В 1.1.  и/или В 1.2. в съответствие с изискванията Европейската Агенция за Авиационна Безопасност и Гражданска Въздухоплавателна Администрация.  Сертификационните документи са валидни за всички държави от Европейския съюз и в редица трети страни.

      Увличате ли се  по самолетите и свързвате ли мечтите си с тях? Имате ли добри технически умения или се стремите към тях? Искате ли да овладеете престижна професия с бъдеще? Разберете повече за професия „Авиационен техник" и възможностите, които тя предлага!

Задочният курс започва на 1 октомври. Повече информация можете да видите на интернет страницата и във facebook:

https://www.kvt.bg/

https://www.facebook.com/collegeofairtransport/