Преглед на писмени работи от ДЗИ 2020

             На вниманието на всички зрелостници -

Уведомяваме ви , че ако желаете може да направите преглед на вашите писмени работи от ДЗИ в присъствието на компетентни преподаватели по следния график и при спазване на изискванията за противоепидемичната обстановка:

ГРАФИК

Комисиите за показване на ДЗИ са както следва:
 
БЕЛ:
 
Вторник, 16.06.
10-13ч. - Е. Средкова
13-16ч. - Св. Праматарова
 
Четвъртък, 18.06.
10-14ч. - Ел. Плоскова
14-16 - Р. Даскалова
 
АЕ:
 
Вторник, 16.06.
10-14 - М. Илиева
14-16 - Г. Лозанова
 
Четвъртък, 18.06.
10-16 - Н. Кирякова
 
Писмените работи се гледат в електронната система на ДЗИ в 221 кабинет по ИТ-втори етаж.
От ръководството