Покана до учениците от  11. и 12. клас

Уважаеми ученици,

ДАРБИ ще провеждат безплатни консултации за университетско кандидатстване в Европа: