СЕДМИЦА ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ В ПЪРВА АЕГ

От 10.06. до 14.06.2019 г. - седмица за консултации с родителите във връзка с приключване на учебната година.

Всеки родител може да направи консултация за успеха и поведението на своя ученик/чка, след уговорена среща със съответния преподавател чрез класния ръководител.

Всички преподаватели могат да бъдат посетени и в консултационните им часове.